Sauna Behandlingshem

Sauna Behandlingshem är ett HVB-hem män över 30 år med missbruksproblem.

Hemmets personal jobbar för att visa stöd till patienterna med en arbetsmetod som kretsar kring respekt för den personliga integriteten.

 

Jari Palonto på Sauna om Alcosystems CarePLAN:
Detta unika, icke-integritetskränkande system som levereras med en digital identifieringsfunktion gör att vi kan arbeta med och ge stöd till människor som är 100% nyktra varje dag, något som är en uppenbar förutsättning för våra patienter”.

Jari understryker att Sauna är ett resultatorienterat behandlingshem som prioriterar patientens personliga integritet i processen med att hjälpa dem mot den rätta vägen i livet. Han tillägger att de kommer att dela med sig av sina erfarenheter från CarePLAN till behandlingshem i andra kommuner som också jobbar ur ett resultatorienterat perspektiv.