Solgläntans behandlingshem

Solgläntan är ett HBV-hem som behandlar unga män i åldrarna 17-25. De använder CarePLAN som ett stödverktyg i den dagliga vårdverksamheten för att försäkra sig om att patienterna håller sig nyktra när de är lediga från hemmet.

 

Patrik Af Jochnick Karlsson, vårdansvarig på Solgläntan, prisar lösningens digitala funktionalitet, däribland GPS-funktionen:

”…den ser till att patienten befinner sig på den förutbestämda platsen när testet sker”

samt den digitala funktionen:

“personalen ser promillehalten direkt efter testet.”

 

Patrik tror också att Alcosystems lösning hjälper till att minska antalet återfall för patienter som befinner sig i svåra livssituationer samt att lösningen har bidragit med konkret mervärde till både Solgläntan och dess patienter.