Murgrönan, Örebro kommun

Murgrönan är ett kommunalt bostadsåterhämtningshus i den svenska staden Örebro.

De använder Care Group-lösningen, vilket innebär att invånarna utför tester på en stationär testenhet i hemmet.

Testning utförs för att säkerställa invånarnas nykterhet men också som en stödjande mekanism i behandlingsprocessen. Genom att schemalägga testningen kan effektiv återhämtningsbehandling säkerställas även under timmar när personalen inte är närvarande.