Solgläntans behandlingshem

Solgläntan är ett återhämtningscenter i norra Sverige som behandlar unga vuxna män mellan 17-25 år. De använder Alcosystems-lösningen som ett stödjande verktyg i sin dagliga operation för att säkerställa att patienter följer deras nykthetskrav när de är på semester.

Patrik Af Jochnick Karlsson, vårdchef på Solgläntan berömmer de digitala funktionerna i Alcosystems Solution. Bland dem är GPS-funktionen,

"Det ser till att patienten befinner sig på den förutbestämda platsen när han utför testet"

och ID-färgkodningsfunktionen som visuellt identifierar patienten innan testning samt,

"Resultatet av promilleinnehållet (BAC) visas direkt för administratören att se."

Patrik nämner också att han tror att Alcosystems-lösningen för att minska antalet återfall för patienter som befinner sig i svåra livssituationer och att lösningen har bidragit till verkligt värde för både återhämtningscentret och dess patienter.