Vägen ut! Villa Revansch

Vägen ut! Villa Revansch är ett återhämtningscenter i den norra svenska staden Sundsvall. De har valt Alcosystems CarePlan för att stödja sina patienter på väg till återhämtning.

Villa Revansch använder Alcosystems-lösningen för att övervaka nykthet när patienter har ledig tid att gå i ledighet eller på helgdagar. Ingen patient får lämna kliniken under en längre tid utan att ha en Alcosystems Pro-enhet med.

Alcosystems-lösningen gör det möjligt för administratörer att schemalägga tester för patienterna. När en patient utför testet får Villa Revansch omedelbart data om sin nykterhetsnivå, plats och foto, som fungerar som bekräftelse av test-ID.

Mats Granberg, enhetschef på Vägen ut! Villa Revansch
"Det är ett bra och användarvänligt verktyg. Jag tycker att de (svenska) offentliga kriminalvårdsanläggningarna bör prova den här lösningen när det gäller säkerhet och kontroll vid olika typer av tester. Jag tror att alla återhämtningskliniker som har avtal med offentliga korrigeringsanläggningar kommer att använda Alcosystemets lösning i framtiden eftersom den är så säker och enkel att använda. "