CarePLAN

Behandling och säkerhet

CarePLAN är valet för verksamheter som t.ex. behandlingshem och kriminalvårdsanstalter som behöver uppsikt över sina patienter eller interner och samtidigt visa stöd och omsorg på vägen till tillfrisknandet.

CarePLAN är anpassat till att fungera som ett stöd i behandlingsprocessen genom att trygga patientens eller internens integritet och säkerhet samtidigt som det ger administratören en rad olika funktioner för att erbjuda bästa möjliga vård.

 

Vägen mot tillfrisknandet

Med CarePLAN får behandlingsverksamheter en omfattande och flexibel lösning som ger patienten bästa möjliga förutsättningar i tillfriskningsprocessen.

 

Funktioner

 • Slumpmässiga eller schemalagda tester
 • Singel- och gruppvariant
 • Obegränsat antal tester
 • Meddelandefunktion
 • Anteckningsfunktion
 • Obegränsat antal användare
 • Olika administratörsroller
 • Kostnadsfri kalibrering av alkoholmätare
 • iBac-enhet inkluderad (under avtalsperiod)
 • iBAC Pro och iBAC Pro Group (applikationer till smartphone och stationära enheter)

Branscher

För att kunna hjälpa medborgare som haft otur eller klarat sig dåligt i livet behöver den offentliga omsorgsverksamheten pålitliga och säkra verktyg. CarePLAN erbjuder en omfattande lösning som är flexibel och underlättar arbetet för vårdpersonalen.

Vägen mot tillfrisknandet baseras på förtroende mellan vårdgivare och vårdtagare. CarePLAN ger personalen möjlighet att kontrollera patientens nykterhet på ett icke-inkräktande och säkert sätt samtidigt som de kan erbjuda stöd och råd från distans, till exempel under permissioner eller högtider.

Återanpassning till samhället kan vara svårt för interner med missbruksproblem. Under behandlingsprocessen är risk för återfall alltid större om alkohol konsumeras, oavsett typ av missbruk. Därför är alkotester nödvändiga när internen befinner sig på permission om frigivningsvillkoren ska uppfyllas. CarePLAN erbjuder en trygg och säker lösning med en smart testfunktion som hjälper tillfriskningsprocessen och ger livet en ny chans

Hur det funkar

Singelvarianten är till för fjärrtester i fall där patienten inte är fysiskt närvarande på behandlingshemmet eller anstalten av olika skäl som permission eller högtider. Patienten tar med sig en iBac Pro-mätare och får en signal till sin smartphone när det är dags för test. 

Dela ut separata iBac Pro-mätare till dina användare. Användaren bär med sig den mobila mätaren som kopplas trådlöst till en smartphone via smartphone-applikationen.

Gruppvarianten är till för tester på plats. En iBac Pro-mätare kopplas till en dator eller surfplatta på behandlingshemmet/anstalten och utgör därmed teststationen. När användaren är närvarande går de till teststationen för att utföra ett schemalagt test. Om administratören vill utföra ett slumpmässigt test på en närvarande användare skickar de ett SMS till användarens telefon för att kalla till test.

Koppla en stationär enhet (dator, surfplatta) till en Alcosystems Pro-mätare. När det är dags för test måste användaren infinna sig vid enheten för att genomföra testet.

Schemalagt test

När en patient inte är på plats får de med sig en Alcosystems Pro-mätare (då nykterhetskontroller brukar vara ett villkor för ledighet.) Om ett test är schemalagt att äga rum t.ex. klockan 8 har användaren en timme på sig att genomföra testet, annars får administratören ett meddelande att testet ej genomförts.

Slumpmässigt test

Administratör kan när som helst välja att skicka en signal för slumpmässigt test till patienten.

Roll

Administratören skapar och hanterar användarprofiler. Två separata administratörsroller (Superadministratör, Administratör) möjliggör intakt integritet och kontroll av känsliga uppgifter. Rollerna kan justeras utifrån verksamhetens behov. Alla användaruppgifter och data i administratörsverktyget sparas i molnet. Endast superadministratören har full tillgång till all data.

Behörighet

Administratörer kan skapa individuella användarprofiler där de kan följa användarens uppgifter och testresultat över tid vid schemalagda tester. I administratörsverktyget kan man:

 • Bekräfta användarens identifikation med färgkodat foto
 • Följa testet i realtid
 • Kommunicera med användaren via chattfunktion
 • Få tillgång till testresultat och relaterad data i realtid
 • Få tillgång till sammanställda uppgifter om användarens profil, testhistorik och utveckling över tid
 • Ta anteckningar om användarens sinnesstämning i samband med testtillfällen (för en mer effektiv vårdprocess)

Alcosystems Pro-mätare behöver med jämna mellanrum kalibreras för att säkerställa optimal prestanda (efter 500 tester eller efter 1 års användning, det som sker först). Genom Alcosystems kalibreringssupport kan du skicka dina mätare till oss för kalibrering. Processen tar cirka 7 dagar från det att din/dina mätare kommit in till oss. Kalibreringssupport ingår i samtliga serviceplaner.

Hur man använder CarePLAN i 5 steg

1. Signal som påminner om test går ut till applikationen på användarens smartphone

2. Användaren går in på applikationen och kopplar sin smartphone till iBac Pro-mätaren via bluetooth

3. Användaren följer instruktionerna i applikationen och genomför testet (innan test genomförs tas ett foto i applikationen som skickas till administratören för identifikation)

4. Baserat på administratörens inställningar får användaren antingen:

a) testresultatet direkt i applikationen (alkoholnivån i blodet) eller
b) ett meddelande som säger att testet är genomfört

5. Administratören tar emot bekräftelse på att foto-identifiering var korrekt samt testresultatet. Endast administratörer med förinställd tillgång når denna information.

Observera

Ett test är inte tillförlitlig direkt efter alkoholkonsumtion. Om användaren har konsumerat alkohol innan ett test måste denne skölja munnen med vatten och vänta minst 20 minuter innan testet kan genomföras igen, annars blir resultatet felaktigt.

Kontakta oss

Kontakta oss om du har frågor om våra lösningar, produkter eller om du vill veta mer gällande hur vi kan hjälpa din verksamhet göra skillnad för era patienter eller personal.

 

För specifika frågor, ta kontakt nedan:

Allmäntinfo@alcosystems.com

Kundtjänstsupport@alcosystems.com

Försäljningsales@alcosystems.com