Säkerhet på jobbet

CrewPLAN är valet för arbetsplatsen, från kontoret till byggarbetsplatsen. Erbjud vård och stöd till din personal på ett diskret och säkert sätt.

CrewPLAN är den digitala motsvarigheten till den traditionella första-hjälpen väskan som finns på de flesta arbetsplatser och fungerar som en hälsoförmån. HR-chefen kan välja mellan att testa olika avdelningar eller att erbjuda anonyma tester till anställda som misstänker att de befinner sig i riskzonen för alkoholkonsumtion.

 

En trygg och nykter arbetsplats

Ett omfattande utbud av alkomätningsfunktioner ger arbetsplatsen de bästa förutsättningarna till att stödja personalen och se till att arbetsmiljöregler följs.

 

Funktioner

 • Slumpmässiga tester för valfria avdelningar varje månad/kvartal/halvår/år
 • Gruppvariant
 • Självhjälpsvariant  – anonyma tester för enskilda anställda (inkluderar fem iBac Pro-enheter)
 • Möjlighet till anonyma tester för både grupp-och självhjälpsvarianter
 • Anonyma testresultat inom gruppvarianten (innebär att administratör ej ser vilken anställd som genomfört testet)

 

Branscher

Riskerna med att jobba på en byggarbetsplats är välkända. Att komma onykter till jobbet kan leda till ytterligare risker för övrig personal i onödan. Med CrewPLAN kan ni schemalägga tester vid arbetsdagens början och slut eller erbjuda anonyma självtester till personalen.

Kontorsarbete innebär tillgång till känslig information vilket bidrar till att personal som konsumerar alkohol innan eller under arbetstid kan utgöra en säkerhetsrisk inte bara för sig själva utan även sin arbetsgivare. Med CrewPLAN kan HR-avdelningen testa olika avdelningar med jämna mellanrum eller erbjuda anonyma tester till personal som misstänker att de befinner sig i riskzonen.

Hur det går till

HR-avdelningen kan erbjuda personalen anonyma självtester. I detta scenario hämtar man som anställd ut en iBac Pro-mätare på jobbet för att testa sig själv om man misstänker att man befinner sig i farozonen när det kommer till alkoholkonsumtion. Resultatet är endast synligt mot personen som gör testet och ingen data sparas i systemet.

Singelanvändaren

Motsvarigheten i CrewPLAN till singelvarianten under de andra planerna är självhjälpsvarianten. Detta innebär att verksamheten avropar 3-5 iBac Pro-mätare för anställda som vill genomföra anonyma självtest. Denna variant är till för personal som misstänker att de befinner sig i riskzonen när det kommer till alkoholkonsumtion och vill ta det första steget mot att leva ett hälsosammare liv utan att deras arbetsgivare behöver veta.

Utifrån förutbestämda tidsintervall (månad, kvartal, halvår, år) kan administratörer kalla olika avdelningar till ett slumpmässigt test via SMS. Dessa test kan ställas in till att antingen vara öppna (administratören ser resultatenadministratören kan endast se hur många procent som testade negativt eller positivt). Dessa test utförs på en stationär iBac Pro Group-mätare.

Gruppanvändaren

Koppla en stationär enhet (dator, surfplatta) på kontoret till en iBac Pro-mätare. När testet ska genomföras måste användaren vara på plats vid den stationära enheten.

Administratörer har alternativet att ställa in slumpmässiga tester för ett givet antal anställda (exempelvis en eller flera avdelningar) med jämna mellanrum (vissa företag har som standardprocedur att testa 25% av personalen för alkohol- eller drogmissbruk regelbundet.)

Roll

Administratören skapar och hanterar användarprofiler. Två separata administratörsroller (Superadministratör, Administratör) möjliggör intakt integritet och kontroll av känsliga uppgifter. Rollerna kan justeras utifrån verksamhetens behov. Alla användaruppgifter och data i administratörsverktyget sparas i molnet. Endast superadministratören har full tillgång till all data.

Behörighet

Administratörer kan skapa individuella användarprofiler där de kan följa användarens uppgifter och testresultat över tid vid schemalagda tester. I administratörsverktyget kan man:

 • Bekräfta användarens identifikation med färgkodat foto
 • Följa testet i realtid
 • Kommunicera med användaren via chattfunktion
 • Få tillgång till testresultat och relaterad data i realtid
 • Få tillgång till sammanställda uppgifter om användarens profil, testhistorik och utveckling över tid
 • Ta anteckningar om användarens sinnesstämning i samband med testtillfällen (för en mer effektiv vårdprocess)

Alcosystems Pro-mätare behöver med jämna mellanrum kalibreras för att säkerställa optimal prestanda (efter 500 tester eller efter 1-års användning, det som sker först.) Genom Alcosystems kalibreringssupport kan du skicka dina mätare till oss för kalibrering. Processen tar cirka 7 dagar från det att din/dina mätare kommit in till oss. Kalibreringssupport ingår i samtliga serviceplaner.

(TA BORT EJ RELEVANT I DENNA PLAN)

Hur du använder CrewPLAN i 5 steg

1. Administratör skickar ut SMS till användarens smartphone

2. Användaren infinner sig vid teststationen (iBac Pro-mätare kopplad till stationär enhet) på kontoret/arbetsplatsen

3. Användaren följer instruktionerna i applikationen på den stationära enheten och utför testet (innan test kan genomföras tas ett foto i applikationen som skickas till administratören för identifikation)

4. Baserat på administratörens inställningar ser användaren antingen:

a) testresultatet direkt i applikationen (alkoholnivån i blodet) eller
b) ett meddelande som säger att testet är genomfört

5. Administratören tar emot bekräftelse på att foto-identifiering var korrekt samt testresultatet. Endast auktoriserade administratörer har tillgång till denna information

 

Observera:

En mätning är inte tillförlitlig direkt efter alkoholkonsumtion. Om användaren har konsumerat alkohol innan ett test måste han eller hon skölja munnen med vatten och vänta minst 20 minuter innan testet kan genomföras igen, annars blir resultatet felaktigt.


Kontakta oss

Kontakta oss om du har frågor om våra lösningar, produkter eller om du vill veta mer gällande hur vi kan hjälpa din verksamhet göra skillnad för era patienter eller personal.

 

För specifika frågor, ta kontakt nedan:

Allmänt – info@alcosystems.com

Kundtjänst – support@alcosystems.com

Försäljning – sales@alcosystems.com