Säker körning

FleetPLAN är valet för verksamheter med fordonsflottor som t.ex. bilar, lastbilar, tåg, flygplan och även cyklar – hjälp föraren hantera sitt jobb med insikt.

Med en smart och pålitlig alkomätningsfunktion används FleetPLAN av bilflottor, åkerier, järnvägsföretag och flygbolag för att se till att förare, passagerare, lastgods och allmänheten är säkra och trygga.

 

Säkerhet på vägen, rälsen och i luften

Ett komplett utbud av alkomätningsfunktioner ger dina förare bästa möjliga förutsättningar till att utföra sitt jobb säkert och nyktert.

Funktioner

 • Endast schemalagda tester
 • Singel- och gruppvariant
 • 20 eller 40 tester per månad/individ
 • Tre administratörer
 • Fördelning av roller

Branscher

Alla yrken som involverar bilkörning kan medföra risker för både föraren och allmänheten. Med CrewPLAN kan administratören enkelt schemalägga ett test för föraren innan arbetsdagens början.

Även om moderna tågsystem är mer eller mindre automatiserade behöver de en förare som hanterar systemet. I en roll som innebär ansvar för passagerarnas säkerhet ger CrewPLAN operatören möjligheten att testa sina förares nykterhet.

Som huvudrollsinnehavare i den förmodligen säkerhetskänsligaste fordonsbranschen är en nykter pilot ett absolut måste. CrewPLAN ger flygkontrollen möjligheten att veta om piloten var nykter under flygets gång även om testet genomförs i luften då testresultatet sparas på iBac Pro-mätaren och loggas i administratörsverktyget när planet har landat.

Många timmar i stora fordon gör åkeriverksamhet till ett utsatt yrke för föraren. Med FleetPLAN kan administratören matcha schemalagda tester mot förarens körschema inför långa körsträckor.

Funktioner

Föraren eller piloten får en iBAC Pro-mätare för fjärrtest från fordonet. Administratören kan schemalägga tester utifrån kör/flygschemat så att föraren eller piloten genomför test innan, under eller efter färden.

 

Tidpunkt och resultat för genomförda test sparas i iBac Pro-mätaren även om förarens eller pilotens smartphone inte har täckning vid testtillfället (till exempel om piloten är schemalagd att genomföra ett test under pågående flyg) och sparas till administratörsverktyget så att administratören kan ta del av resultatet när telefonen får täckning igen.

Gruppvarianten av CrewPLAN är till för tester på plats. En iBac Pro Group-mätare kopplas till en dator eller surfplatta som utgör teststationen på kontoret. När ett test är schemalagt måste föraren befinna sig på plats för att genomföra testet.

 

Koppla en stationär enhet (dator eller surfplatta) till en iBAC Pro-mätare. När det är dags för det schemalagda testet (till exempel när föraren kommer till kontoret på morgonen) måste personen befinna sig på plats för att genomföra testet.

Roll

Administratören skapar och hanterar användarprofiler. Två separata administratörsroller (Superadministratör, Administratör) möjliggör intakt integritet och kontroll av känsliga uppgifter. Rollerna kan justeras utifrån verksamhetens behov. Alla användaruppgifter och data i administratörsverktyget sparas i molnet. Endast superadministratören har full tillgång till all data.

Behörighet

Administratörer kan skapa individuella användarprofiler där de kan följa användarens uppgifter och testresultat över tid vid schemalagda tester. I administratörsverktyget kan man:

 • Bekräfta användarens identifikation med färgkodat foto
 • Följa testet i realtid
 • Kommunicera med användaren via chattfunktion
 • Få tillgång till testresultat och relaterad data i realtid
 • Få tillgång till sammanställda uppgifter om användarens profil, testhistorik och utveckling över tid
 • Ta anteckningar om användarens sinnesstämning i samband med testtillfällen

Alcosystems Pro-mätare behöver med jämna mellanrum kalibreras för att säkerställa optimal prestanda (efter 500 tester eller efter 1 års användning, det som sker först.) Genom Alcosystems kalibreringssupport kan du skicka dina mätare till oss för kalibrering. Processen tar cirka 7 dagar från det att din/dina mätare kommit in till oss. Kalibreringssupport ingår i samtliga serviceplaner.

Hur du använder FleetPLAN i 5 steg

 1. Signal som påminner om test går ut till applikationen på användarens smartphone
 2. Användaren går in på applikationen och kopplar sin smartphone till iBac Pro-mätaren via bluetooth. Om testet sker via gruppvarianten får användaren signal om test via SMS och måste infinna sig vid teststationen på kontoret för att logga in på den stationära applikationen.
 3. Användaren följer instruktionerna i applikationen och genomför testet (innan test genomförs tas ett foto i applikationen som skickas till administratören för identifikation)
 4. Baserat på administratörens inställningar ser användaren antingen:
  a) testresultatet direkt i applikationen (alkoholnivån i blodet) eller
  b) ett meddelande som säger att testet är genomfört
 5. Administratören tar emot bekräftelse på att foto-identifiering var korrekt samt testresultatet. Endast auktoriserade administratörer har tillgång till denna information.

 

Observera:

En mätning är inte tillförlitlig direkt efter alkoholkonsumtion. Om användaren har konsumerat alkohol innan ett test måste han eller hon skölja munnen med vatten och vänta minst 20 minuter innan testet kan genomföras igen, annars blir resultatet felaktigt.


Kontakta oss

Kontakta oss om du har frågor om våra lösningar, produkter eller om du vill veta mer gällande hur vi kan hjälpa din verksamhet göra skillnad för era patienter eller personal.

 

För specifika frågor, ta kontakt nedan:

Allmänt – info@alcosystems.com

Kundtjänst – support@alcosystems.com

Försäljning – sales@alcosystems.com