Arbetsplatssäkerhet

CrewPLAN är valet för arbetsmiljön, från kontoret till byggarbetsplatsen, så att du kan visa vård och support för dina anställda utan att vara påträngande.

Eftersom de flesta arbetsplatser har kit för första hjälpen är CrewPLAN en digital hjälpkit som fungerar som en hälsofördel för de anställda. HR-chefer kan välja att övervaka företagets avdelningar eller erbjuda anonyma tester till anställda som misstänker att de befinner sig i nykterhetsfaren.

En säker och sober arbetsplats

Ett omfattande utbud av alkoholtestfunktioner ger din arbetsplats bästa möjliga förutsättningar för att stödja dina anställda samtidigt som du ser till att inga arbetsmiljöregler eller policyer bryts.

plattform-ikon

pass

 • Slumpmässiga tester för varje antal anställda varje månad / kvartal / sex månader / år
 • Gruppalternativ
 • Alternativ för självhjälp - anonym testning för enskilda anställda (inkluderar fem iBac Pro-enheter)
 • Anonyma testresultat inom gruppvarianten (Innebär att administratör ej ser vilken anställd som genomfört testet)
 • Anonyma resultat valfria på gruppnivå

Branscher

Farorna med att arbeta på en byggarbetsplats är välkända. Att komma till arbetet under påverkan av alkohol kan skapa ytterligare onödiga risker för arbetarna. Med Alcosystems CrewPLAN kan du schemalägga t.ex. morgon- och dagtest samt tillhandahålla ett säkert självtestalternativ för arbetare som vill testa sig själva anonymt.

Eftersom kontorsanställda känner till känslig information kan en anställd som dricker alkohol under eller före arbetstid utsätta sig själv, sina kollegor eller sin arbetsgivare i fara. Med Alcosystems CrewPLAN kan HR testa företagets avdelningar med regelbundna intervaller eller erbjuda anonym individuell testning till dem som misstänker sig befinna sig i riskzonen.

Funktioner

Alternativ för självhjälp (enstaka användare)

HR-avdelningen kan erbjuda anställda anonym självtestning. I det här scenariot plockar den anställde upp en iBac Pro-enhet på jobbet för att testa sig själv om de misstänker att de befinner sig i nykterhetszonen. Resultatet är bara synligt för den som utför testet och resultaten sparas inte i systemet.

Den enda användaren

Alternativet för enstaka användare som det kallas under andra planer motsvarar alternativet Självhjälp under CrewPLAN. Här får organisationen / företaget 3-5 iBac Pro-enheter med en enda lösning för anställda som vill utföra anonyma tester på sig själva. Detta självhjälpsalternativ är användbart för anställda som misstänker att de befinner sig i farozonen och vill vidta åtgärder för att leva ett hälsosammare liv utan att deras chef eller HR-avdelningen vet det.

Baserat på förutbestämda intervall (månad, kvartal, sex månader, år) kan administratörer ringa alla avdelningar till slumpmässiga tester via SMS. Dessa tester kan antingen vara öppna (administratören kan se testresultatet) eller anonym (administratören kan bara se statistik för ett antal godkända tester). Dessa tester utförs på stationära iBac Pro Group-enheter.

Gruppanvändaren

Anslut en stationär enhet (PC, surfplatta) t.ex. på kontoret / huvudkontoret till en enda iBac Pro-enhet. När testet ska genomföras måste användaren vara vid denna stationära enhet för att kunna utföra ett test.

Administratörer har också möjlighet att konfigurera slumpmässiga tester för X% av anställda varje vecka / månad / år (vissa företag har ett standardförfarande för att testa 25% av de anställda regelbundet för alkohol och / eller droger.)

Schemalagd testning
När en patient för återhämtningscentral går i ledighet i några dagar tar de med sig Alcosystems Pro-enheten (eftersom en förutsättning för ledighet från återhämtningscentren är bevis på nykterhet). Om ett förplanerat test ska äga rum kl. 8, har användaren en timme på sig att utföra testet, annars kommer administratören att varnas.

Slumpmässig testning
En administratör kan välja att skicka ett samtal för att testa när som helst till en patient i ledighet.

Roll

Administratörerna skapar och hanterar användarprofiler och data. Två separata administratornivåer (Superadministratör, administratör) tillåter intakt integritet och kontroll av känsliga data. Nivåerna kan justeras efter organisationens interna behov och integritetskrav. All test- och profildata i back-end-systemet sparas och loggas i molnet (med undantag för anonyma resultat för självhjälpsalternativ). Superadministratören är de enda som har full tillgång till all data.

Tillgång

I back-end-konfigurationerna kan administratören:

 • Bekräfta användarens identitet genom färgkodat ID-foto (icke-anonyma tester)
 • Följ testproceduren i realtid
 • Kommunicera med användaren via textchatt
 • Få testresultat och relevanta data i realtid
 • Samla data om användarens profil, testhistorik och utveckling över tid
 • Anteckna användartänkandet i samband med testproceduren för framtida referens (för att ge bättre förebyggande åtgärder.)
Kalibrering

Alcosystems Pro-enheter behöver ibland kalibrering för att säkerställa optimal prestanda (efter 500 tester eller 1 år efter köp, beroende på vad som kommer först). Använd vår kalibreringssupporttjänst för att skicka enheterna till Alcosystems för att få dem kalibrerade. Tjänsten tar ungefär sju dagar efter att vi mottagit dina enheter. Supporttjänst är valfritt i CrewPLAN-paketet.

alcosystems-1-2-3-768x154

Hur man använder CrewPLAN i 5 steg

Användaren tar emot samtal för att testa via SMS från administratören

2. Användaren går till iBac Pro Group teststation (iBac Pro-enhet ansluten till dator eller surfplatta) på kontoret för test

3. Användaren följer instruktionerna i applikationen på den stationära enheten och utför test (verifiering av foto-ID utförs före testet för att säkerställa att rätt användare tar testet)

4. Beroende på vilka konfigurationer som valts av administratören får användaren:

a) resten resulterar direkt i ansökan (nivå av alkohol i blodet) Eller
b) ett meddelande som säger att testet har slutförts

5. Administratören får bekräftelse på att foto-ID: n var korrekt och testresultatet. Endast behöriga administratörer har tillgång till denna information

 

Vänligen notera:

Ett korrekt test kan inte utföras direkt efter konsumtion av alkohol. Om användaren har konsumerat alkohol före ett test måste han / hon skölja munnen med vatten och vänta minst 20 minuter innan testet utförs, annars blir resultatet falskt.

Kontakta oss

Kontakta oss för frågor om våra lösningar, produkter eller hur vi kan hjälpa dig att göra skillnad för dina patienter eller anställda.

 

För specifika förfrågningar, kontakta nedan:

Generella frågor contact@alcosystems.se

Stöd service - support@alcosystems.com

Försäljning - sales@alcosystems.com