Säkerhet och data

Alcosystems & Säkerhet

Eftersom alkoholövervakning är ett känsligt och säkerhetskritiskt område har Alcosystems utvecklat ett system som erbjuder en tydlig rollfördelning och åtkomst, rigorösa identifierings- och auktoriseringsprocesser samt en kompromisslös säkerhets-första strategi när det gäller hantering av och lagring av testdata.

datum

Data hantering

Datakonfidentialitet

Varje gång ett test utförs skickas data från den mobila eller stationära applikationen till Alcosystems molnlösning. Dataöverföringen sker via ett krypterat HTTPS-protokoll för högsta möjliga säkerhet. Som svar skickar servern ett SMS-meddelande för att bekräfta om testet har godkänts eller inte.

All data kan raderas av en administratör med åtkomst. Om ett samarbete med Alcosystems slutar raderar vi organisationskontot samt all information som är relevant för klienten. All användar- och testdata i back-end-systemet sparas på Alcosystems molnservrar.

Serverplatser

Våra servrar finns inom EU, främst på Irland (detta kan ändras utifrån kundens behov).

Alcosystems datalagring

Data lagras främst på Alcosystems molnservrar som isolerar dem från allmänhetens åtkomst. Mindre data som användarens online-närvaro under tester, telefonnummer och antalet tester kvar innan kalibrering lagras på användarens iBac Pro-enhet eller på smarttelefonens Alcosystems Pro-applikation.

fingeravtryck200x200

Roller & Access

roller

Superadministratören och administratören kör och konfigurerar back-end-systemet för Alcosystems Solution. En administratör kan schemalägga tester, skicka ett samtal till tester och skapa användarprofiler. En superadministratör har samma rättigheter som en administratör samtidigt som den kan få åtkomst till alla profil- och testdata som tillhör organisationen. Deras åtkomstnivåer är justerbara för att passa organisationens interna behov och rutiner.

Den person som utför testet är användaren.

Identifiering och auktorisering

Administratörer loggar in på backend-systemet med sitt användarnamn och lösenord som ställs in efter att en beställning har levererats. De skapar användarprofiler för de personer som utför testet.

För testning av enstaka alternativ loggar en första gången användare in iBac Pro-applikationen med hjälp av en automatiserad guide på sin smartphone. Användaren ombeds fylla i sin företagsnyckelidentifiering (som de fick från administratören) och deras mobilnummer. Efter denna första inloggning kan användaren logga in med ett lösenord varje gång de utför ett test.
För gruppalternativtestning loggar en första gången användare in iBac Pro-applikationen på den stationära enheten som är ansluten till en iBac Pro-enhet och fyller i företagsnyckelidentifiering och deras användarnamn. ????

En tvåstegsidentifieringsprocess är möjlig om administratören kräver det.