Örebro Kommun ingår avtal Alcosystems

Vi är glada att meddela att Örebro Kommun har skrivit avtal med Alcosystems gällande leverans av vår branschlösning CarePLAN till Behandlingshemmet Murgrönan. CarePLAN är Alcosystems branschanpassade lösning inom e-hälsa och digitala alkotest för behandlingshem. Lösningen inkluderar ett flexibelt digitalt verktyg för alkotester. Bland annat får personalen tillgång till ett system där de kan följa mönster…

Örebro Municipality signs agreement with Alcosystems

Alcosystems are pleased to announce our agreement with Örebro Municipality to deliver Alcosystems CarePLAN to residential recovery home Murgrönan. CarePLAN is Alcosystems e-health and monitoring solution serviceplan designed for recovery centers. The plan includes flexible and state-of-the-art digital tools to effectively monitor residents sobriety. Among other things, recovery home personell get access to a system…