Alcosystems verktyg

Administratörsverktyg

Ger administratörer tillgång till test- och användardata samt anpassning av testinställningar.

iBac-applikation

Applikation för smartphones och stationära enheter som dator/surfplatta

iBac Pro-mätare

Smart mobil alkoholmätare

Hårdvara

iBac Pro-mätare

Mobil alkoholmätare för individuella fjärrtester. iBac Pro är en av marknadens minsta alkoholmätare tack vare en unik bränslecellsteknik som ger extremt noggranna testresultat. Med bluetooth-funktionen kan användaren koppla mätaren till sin smartphone och genomföra tester utan att vara uppkopplad till internet – resultatet sparas i mätaren och och laddas upp till administratörsverktyget när telefonen får tillgång till nätet igen.

Mätaren är användarvänlig, miljövänlig och har lång hållbarhet. Den är anpassad till att fungera med befintliga och kommande generationer smartphones.

 

iBac Pro Group

En iBac Pro-mätare kopplad till en stationär enhet (dator eller surfplatta) som blir teststationen på kontoret eller behandlingshemmet för tester på plats.

Exakta resultat

Samma precision som polisens alkomätare

Trådlös

Koppla via Bluetooth, skicka testresultat till smartphone eller stationär enhet

Säker

Färgkodad fotofunktion som verifierar att rätt person gör testet

Singelvariant

Singelvarianten kopplar administratörsverktyget till enskilda iBac Pro-mätare som bärs av olika användare. Administratören skickar en signal till användarens smartphone via mobilapplikationen när det är dags för test (test tillfällen kan schemaläggas eller skickas slumpmässigt beroende på vilken plan verksamheten använder)

iBac Pro-mätare Singelvariant
 • Individuella tester med iBac Pro-mätare
 • Administratören skickar signal till användarens smartphone via applikationen
 • Administratören bekräftar användarens identitet med färgkodad fotofunktion

 

Gruppvariant

Gruppvarianten kopplar administratörsverktyget till en stationär dator eller surfplatta som är kopplad till en iBac Pro-mätare vilket utgör teststationen. Administratören skapar användarprofiler och skickar SMS till användarens telefon när det är dags för test (tester kan schemaläggas eller skickas slumpmässigt beroende på plan.) Användaren måste vara fysiskt närvarande vid teststationen för att genomföra testet.

iBac Pro Group – Gruppvariant
 • Administratören schemalägger eller kallar till slumpmässigt test
 • Stationär iBac Pro teststation
 • Valfritt om användaren ska testa anonymt eller ej

 

Patent

Alcosystems verktyg är skyddat av patent i EU, USA, Japan, Kina, Indien och Sydkorea. Alcosystems äger flera patentfamiljer globalt vilket låter oss använda vår teknik i syfte att erbjuda de bästa och mest framstående lösningarna inom e-hälsa, vård och alkomätning på marknaden.

Vår kärnteknologi som gör det möjligt att visa kroppens alkoholmetabolismprocess är skyddat av Alcosystems huvudpatent.

Alcosystems kärnverksamhet bygger på ett starkt och multifunktionellt forskning- och utvecklingsteam med huvudfokus på att ta branschen till nästa nivå genom digital teknik, hållbarhet och flexibilitet.

Identifiering av administratör och användare vid första inlogg
 • Administratörer loggar in på administratörsverktyget med användarnamn och lösenord
 • Användare som loggar in på applikationen  första gången möts av en guide där de fyller i verksamhetens nyckel-ID (som de får av administratören) och sitt mobilnummer. När inloggningen är klar kan användaren logga in med sitt privata lösenord varje gång de ska genomföra ett test.
 • Tvåstegsverifiering finns som alternativ om administratören efterlyser detta

 

Behörighet, användarprofiler, rapporter och radering av data
 • Tre användarprofiler i verktyget – “Superadministratör”, “Administratör” och “Användare”. Administratörernas behörighetsnivåer är anpassningsbara
 • Verksamheten bestämmer vilken administratör som har tillgång till att lägga till/ta bort användare.
 • All data i administratörsverktyget kan sammanfattas i form av strukturerade rapporter, något flera av Alcosystems kunder använder sig av idag
 • All känslig information kan raderas av en administratör. Om ett avtal med Alcosystems avslutas raderar vi verksamhetens konto inklusive all data som hör till.
Testresultat och sekretess

Varje gång ett test genomförs skickas data från den mobila eller stationära applikationen till Alcosystems molnserver. Data skickas via ett krypterat HTTPS-protokoll för att säkerställa högsta möjliga säkerhet. Servern svarar med ett SMS för att bekräfta om testresultatet var negativt eller positivt.

Servarnas placering

Våra servrar är placerade inom EU, främst på Irland (detta kan ändras baserat på kundens behov.)

Datalagring

All data lagras primärt på Alcosystems molnservrar där det är isolerat från allmän tillgång. Metadata som t.ex. användarens online-närvaro i samband med test, telefonnummer eller antal tester kvar innan kalibrering lagras på iBac Pro-mätaren eller på den mobila applikationen.

 

Känslig datalagring i applikationen

Känslig data är endast tillgänglig för utvalda administratörer

 

Integritet

Eftersom alkoholtestning är ett känsligt och säkerhetskritiskt område har Alcosystems utvecklat ett verktyg som erbjuder tydlig rollfördelning gällande datatillgång, rigorösa identifierings- och godkännandeprocesser samt ett icke-kompromissande säkerhetstänk när det kommer till hantering och lagring av data.