För offentlig omsorg, behandlingshem och kriminalvårdsanstalter – stötta behandlingsprocessen med flexibel alkomätning

CarePLAN är valet för behandlingshem och kriminalvårdsanstalter som behöver testa sina patienter eller interner regelbundet och samtidigt vill erbjuda stöd och omsorg på väg mot ett tillfrisknande.

CarePLAN fungerar som ett stöd i behandlingsprocessen genom att trygga patientens eller internens integritet och säkerhet. Administratörer får tillgång till en rad olika funktioner för att erbjuda bästa möjliga vård.

Läs mer

Funktioner:
 • Slumpmässiga eller schemalagda tester
 • Singel- och gruppvariant
 • Obegränsat antal tester
 • Meddelandefunktion
 • Anteckningsfunktion
 • Obegränsat antal användare
 • Olika administratörsroller
 • Kostnadsfri kalibrering av alkoholmätare
 • iBac-enhet inkluderad (under avtalsperiod)
 • iBac Pro och iBac Pro Group (applikationer till smartphone och stationära enheter)

  

För arbetsplatsen – hjälp din personal ta hand om sig själva och arbetsmiljön

CrewPLAN är valet för arbetsplatsen, från kontoret till byggarbetsplatsen. Erbjud vård och stöd till din personal på ett diskret och säkert sätt.

CrewPLAN är den digitala motsvarigheten till den traditionella första-hjälpen väskan som finns på de flesta arbetsplatser och fungerar som en hälsoförmån. HR-chefen kan välja mellan att testa olika avdelningar eller att erbjuda anonyma tester till anställda som misstänker att de befinner sig i riskzonen för alkoholkonsumtion. 

Läs mer
Funktioner:
 • Slumpmässiga tester för valfria avdelningar varje månad/kvartal/halvår/år
 • Gruppvariant
 • Självhjälpsvariant  – anonyma tester för enskilda anställda (inkluderar fem iBac Pro-enheter)
 • Möjlighet till anonyma tester för både grupp-och självhjälpsvarianter
 • Anonyma testresultat inom gruppvarianten (innebär att administratör ej ser vilken anställd som genomfört testet)

  

För företag med personal på vägen, på spåren eller i luften – säkra en trygg och nykter miljö för din flotta

FleetPLAN är valet för verksamheter med fordonsflottor som t.ex. bilar, lastbilar, tåg, flygplan och även cyklar – hjälp föraren hantera sitt jobb med insikt.

Med en smart och pålitlig alkomätningsfunktion används FleetPLAN av bilflottor, åkerier, järnvägsföretag och flygbolag för att se till att förare, passagerare, lastgods och allmänheten är säkra och trygga.

Läs mer
Funktioner:
 • Endast schemalagda tester
 • Singel- och gruppvariant
 • 20 eller 40 tester per månad/individ
 • Tre administratörer
 • Fördelning av roller